Gdy jedni artyści uciekli z życia publicznego „modląc się o pokój”, drudzy starają się w ramach swoich możliwości pomagać na różne sposoby. Wielu artystów organizuje zbiórki pieniężne dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, myśli o imprezach charytatywnych czy jak Amelie Lens chce wspierać kompilacją muzyczną.

„Together for Ukraine!”, tak nazywa się składanka zawierająca czternaście numerów. Całość zawiera produkcje takich artystów jak: Paula Temple, Lokier, Farrago, SHDW, ANNA, Milo Spykers czy AIROD. Odpowiedzialnym za wydanie jest Exhale Records.

Cały dochód z tej kompilacji trafi do Ministerstwa Polityki Społecznej w Ukrainie, by zapewnić potrzebującym żywność, schronienie i lekarstwa…

Przekonuje Lens na swoim profilu.